Mariemont

Het domein van Mariemont, dat in de 16de eeuw ontworpen werd door Maria van Hongarije, waaraan het nog steeds de naam te danken heeft, werd in de 19de eeuw verworven door een belangrijke industriële dynastie : de familie Warocqué. Het park, in Engelse landschapsstijl, bevat een harmonieuze melange van grasvelden, vijvers en gebladerte, eeuwenoude bomen en exotische boomsoorten, waartussen monumentale beelden staan, en waar zich de romantische ruïnes van het paleis van Karel van Lotharingen verheffen. Er mag dan niets overgebleven zijn van de oude tuinen, toch zijn er weinig gebieden die zo goed in hun oude luister zijn hersteld en gemoderniseerd als dit gebied, dat nog wel schitterende beuken, linden,… bevat. Sinds de helft van de 19e eeuw werden er ook nog exotische boomsoorten aangeplant, wat van het domein van Mariemont het allereerste Arboretum van Henegouwen.